Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Yritysvakuutus

Yritysvakuutus

Yritysvakuutus luo turvaa yrittäjälle, yrityksen työntekijöille sekä itse yritykselle. Yritystoimintaan liittyy aina riskejä, ja kattava yritysvakuutus takaa yrityksen toiminnan jatkumisen vahingoista huolimatta.

Yrityksille on olemassa valtava määrä erilaisia vakuutuksia. Yritysvakuutuksien täytyy vastata yrityksen toimintaa, ja esimerkiksi toiminnan laajentuessa tai muuttuessa on tärkeää pitää vakuutukset ajan tasalla.

Osa yritysten vakuutuksista on pakollisia, osa vapaaehtoisia. Vakuutusyhtiöitä ja vakuutuksia vertailemalla saat rakennettua yritysvakuutuksista kattavan kokonaisuuden ilman päällekkäisyyksiä. Kannattaa muistaa myös keskittäjän alennukset.

Yritysvakuutus omaisuudelle ja toiminnalle

Omaisuuden ja yritystoiminnan vakuuttaminen takaa, että äkilliset vahingot eivät suista yritystä raiteiltaan ja tee sen toimintaa mahdottomaksi. Joskus yrityksen toiminta voi päättyä jo yhteen vahingonkorvaustapaukseen.

Keskeytysvakuutus

Yrityksen toiminta voi keskeytyä monenlaisten vahinkojen seurauksena. Esimerkiksi tulipalo voi tuhota varaston tai yrityksen kiinteistössä tapahtuva putkivuoto pysäyttää liiketoiminnan. Myös yrittäjän tai tärkeän työntekijän tapaturmainen työkyvyttömyys voi keskeyttää yritystoiminnan.

Keskeytysvakuutuksesta saatava korvaus palauttaa yritystoiminnan tuloksen sille tasolle, jolla se olisi ollut ilman vahinkoa.

Vastuuvakuutus

Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi virheellisen tuotteen aiheuttamia vahinkoja. Jos yrityksesi on lain mukaan vastuussa vahingosta, olet ilman vastuuvakuutusta velvollinen maksamaan vahingonkorvaukset omasta pussistasi.

Eri aloilla toimiville yrityksille on olemassa erilaisia vastuuvakuutuksia. Esimerkiksi kuljetustoimintaan, rahoitusalan toimintaan ja kiinteistöalan yritystoimintaan tarvitaan juuri tietynlaiset vastuuvakuutukset.

Oikeusturvavakuutus

Yrittäjän oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun yrittäjän oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat erilaisissa riita- tai rikosasioissa. Oikeusturvavakuutus voi korvata myös vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Pakolliset yritysvakuutukset

Yleensä ainoa yrittäjän pakollinen vakuutus on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Joillain toimialoilla on myös muita pakollisia vakuutuksia. Jos toimit esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoidon alalla yrittäjänä, tarvitset potilasvakuutuksen.

Mikäli yritykselläsi on ajoneuvoja, on niillä aina oltava autovakuutukseen liittyvä liikennevakuutus. Jos yritystoimintaasi tarvitaan lupa ympäristöviranomaiselta, on sinulla oltava ympäristövahinkovakuutus.

Pakolliset vakuutukset yrityksen henkilöstölle

Työntekijöillä on oltava aina tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus sekä työntekijöiden eläkevakuutus. Joillain aloilla työntekijöillä on työehtosopimuksen mukaan oltava myös ryhmähenkivakuutus.

Muut vapaaehtoiset vakuutukset

Eräs suurimmista yritystoiminnan riskeistä on yrittäjän sairastuminen tai tapaturma. Näitä riskejä voi välttää ottamalla kattavan yrittäjän terveysturvan.

Runsaasti työmatkoja tekevä yrittäjä hyötyy yrityksen matkavakuutuksesta. Yrittäjän matkavakuutuksessa huomioidaan yritykselle koituvat tulonmenetykset matkasairauden tai matkan peruuntumisen kohdalla.

Näiden vakuutusten lisäksi voit hankkia YEL-vakuutuksen oheen yrittäjän eläkevakuutuksen tai työkyvyttömyysvakuutuksen pysyvän työkyvyttömyyden varalle.

Yritysvakuutuksen hinta

Yritysvakuutusten hinta määräytyy toimialan, yritystoiminnan laajuuden sekä valittujen vakuutusten laajuuden mukaan. Halvimmillaan yritys selviää vakuutuksista noin 1 500 euron vuosikustannuksilla, jos kyseessä on yhden ihmisen yritys, joka vakuutetaan pelkästään pakollisella YEL-vakuutuksella. Mitä suurempi ja riskialttiimpi yritysmuoto on kyseessä, sitä kalliimmiksi vakuutusmaksut nousevat.

Jos harkitset yrityslainan ottamista tutustu Sea.fi:n yrityslainavertailuun.

Usein kysyttyjä kysymyksiä yritysvakuutuksesta

Voiko YEL-vakuutuksen kilpailuttaa muiden vakuutusten yhteydessä?

Voi, sillä työeläkevakuutuksia tarjoavat yhtiöt toimivat yleensä kumppaneina ”tavallisten” vakuutusyhtiöiden kanssa. Useimmiten monien vakuutusten niputtaminen tuo yrittäjälle keskittämisetuja. Itse YEL-maksu pysyy siis samana, mutta saatat saada hintaetua muista vakuutuksista.

Korvaako yritysvakuutus, jos asiakkaalle myyty tuote aiheuttaa vahingon?

Kyllä, jos olet ottanut yrityksellesi tuotevastuuvakuutuksen. Tällöin sinun ei tarvitse maksaa vahingonkorvauksia, jos toiselle luovutettu tuote aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Kattaako työntekijöiden vakuutusturva etätyön?

Tämä riippuu vakuutuksesta. Osa vakuutusyhtiöistä on esimerkiksi koronapandemian aikana laajentanut työntekijöiden tapaturmavakuutusta myös etätyöhön. Etätyöturva on voimassa aina, kun työntekijä tekee etätyötä.