Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksen avulla saat tapaturman sattuessa nopeaa ja laadukasta hoitoa itse valitsemassasi hoitopaikassa. Tapaturmavakuutus korvaa sopimuksesta riippuen tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja, pysyvän vamman aiheuttamaa haittaa sekä ansionmenetyksiä. Vakuutuksen avulla voit keskittyä paranemiseen täysipainoisesti.

Tapaturmavakuutuksen voi ottaa lapselle tai aikuiselle. Usein tapaturmavakuutus otetaan yhdessä sairausvakuutuksen kanssa, jolloin saman vakuutuksen piiriin saadaan kaikki terveyteen liittyvät asiat.

Mitä kaikkea tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus antaa turvaa äkillisesti aiheutuneiden tapaturmien varalle. Tapaturmavakuutus ei siis kata esimerkiksi sairauden aiheuttamia tai pitkän ajan sisällä syntyneitä vammoja.

Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat muun muassa:

  • Liukastumisen, kaatumisen tai vastaavanlaiset äkilliset tapaturmat. Niiden aiheuttamia vammoja ovat tyypillisesti venähdykset, murtumat, haavat ja revähdykset.
  • Paleltumiset, auringonpistokset sekä hukkuminen
  • Erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys
  • Joissain vakutuuksissa myös tapaturman aiheuttamat hammasvammat.

Tapaturmavakuutus korvaa tällaisten tapaturmien yhteydessä syntyneitä lääkärikäyntejä, tutkimuksia, leikkauksia ja lääkkeitä. Vakuutuksen kautta on mahdollista saada myös kuntoutusta sekä toimintaterapiaa toipumisen tueksi.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia myös laajalla turvalla, jolloin vakuutus korvaa myös erilaiset rasitusvammat sekä tapaturman aiheuttamien hammasvammojen hoidon. Jos tapaturma aiheuttaa ansionmenetystä, voi vakuutuksen kautta saada esimerkiksi päivärahaturvaa pitkälle sairauslomalle.

Tapaturman aiheuttamat pysyvät vammat

Voit sisällyttää tapaturmavakuutukseen erillisen turvan pysyvän vamman varalle. Kertaluonteisesti maksettavan korvaussumman avulla selviät helpommin vamman aiheuttamista lisäkuluista. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi apuvälineiden hankinta sekä ansionmenetykset.

Pysyvästä haitasta maksettava korvaussumma määritellään sosiaali- ja terveysministeriön laatiman haittaluokituspäätöksen perusteella. Korvauksen summa riippuu vamman asteesta ja vakuutussopimuksessa määritellystä enimmäiskorvausmäärästä.

Tapaturmavakuutuksen hinta

Tapaturvavakuutus määritellään yleensä omiin tarpeisiin sopivaksi, joten hinta määräytyy vakuutuksen kattavuuden mukaan. Vakuutuksen perusosaan sisältyy turva lääkärikäyntien, leikkausten ja lääkkeiden osalta, mutta voit sisällyttää siihen myös turvaa esimerkiksi hampaiden tai urheiluvammojen varalle.

Korvauksiin kuuluu myös omavastuun osuus, jonka suuruuden voi valita itse. Mitä pienemmät omavastuut vakuutukseen haluaa, sitä hintavampi vakuutuksesta tulee. Myös vakuutetun ikä ja asuinpaikka vaikuttavat tapaturmavakuutuksen hintaan.

Usein kysytyt kysymykset tapaturmavakuutuksesta

Miten tapaturma määritellään?

Tapaturmana pidetään äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tapaturma sattuu aina tahtomattasi eikä tahallisen toiminnan seurauksena. Yleensä tapaturmavakuutukset eivät esimerkiksi korvaa jonkin kovan asian puremisesta aiheutuneita hammasvammoja tai usein toistuvia nivelten sijoiltaan menemisiä.

Kattaako tapaturmavakuutus urheiluvammat?

Jos tapaturma tapahtuu tavanomaisen kuntoilun yhteydessä, esimerkiksi lenkkipolulla kompastuessa, tapaturmavakuutus korvaa vamman. Asiassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä esimerkiksi rasitusvammat eivät kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin. Jos tapaturma sattuu urheilukisoissa, ei vakuutus korvaa sitä. Paljon urheilevan kannattaakin ottaa erillinen urheiluvakuutus.

Onko tapaturmavakuutus voimassa ulkomailla?

On, mutta joidenkin tapaturmavakuutusten kohdalla korvauksia maksetaan vain Suomessa syntyneistä kuluista. Osa tapaturmavakuutuksista on voimassa täysimääräisenä myös ulkomailla ilman lisämaksua, joten asia kannattaa varmistaa sopimusta tehtäessä. Kattavimman vakuutusturvan ulkomaanmatkoille saa matkavakuutuksesta.