Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Henkivakuutus

Henkivakuutus

Henkivakuutus on lähimmäisten turvaksi otettu vakuutus siltä varalta, että menehdyt. Henkivakuutuksen avulla perheesi selviää taloudellisesti, vaikka pahin mahdollinen tapahtuisi.

Henkivakuutuksen ottamista suositellaan erityisesti silloin, jos perheessä on lapsia tai sinulla on puolisosi kanssa yhteinen asuntolaina. Henkivakuutuksesta saadun korvauksen avulla yhteistä kotia ei tarvitse myydä, eikä vaikeassa tilanteessa tarvitse huolehtia raha-asioista.

Henkivakuutus on osoitus välittämisestä

Henkivakuutuksen ajatteleminen ja siitä puhuminen läheisille voi olla vaikeaa. Henkivakuutus on kuitenkin järkevä keino ottaa kaikki elämän riskit huomioon.

Henkivakuutuksen ottaminen tuo mielenrauhaa. On hyvä tietää, että perheesi ei joudu taloudelliseen ahdinkoon missään elämäntilanteessa. Henkivakuutuksen korvaus maksetaan kertasummana ja viipymättä.

Miten henkivakuutus on hyvä mitoittaa?

Vakuutusmäärä on korvaus, joka edunsaajalle maksetaan vakuutuksen ottajan menehtymisen jälkeen. Korvaus määritellään itse, ja sen suuruus vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. Yleensä henkivakuutuksen korvaus on 50 000–300 000 euron väliltä.

Jotta henkivakuutus toimisi tarkoituksensa mukaisesti, täytyy korvaussumma mitoittaa oikein. Vakuutuksen idea on, että läheisesi voivat jatkaa normaalia elämäänsä taloudellisista asioista huolehtimatta.

Yleensä henkivakuutus lasketaan kattamaan sinun osuutesi asuntolainasta ja muista veloista sekä tulosi noin vuoden ajalta. Jos perheessä on lapsia, lasketaan korvaussummaan mukaan 20 000 euroa jokaista lasta kohden.

Pariturva

Jos puolisoiden tulot ovat suurin piirtein samaa luokkaa eikä vain toinen osapuoli ole perheen elättäjä, kannattaa hankita pariturvaa. Pariturva on kahden hengen henkivakuutus samalla vakuutusmäärällä. Pariturvan ottaminen on edullisempaa kuin hankkia kaksi yksittäistä henkivakuutusta.

Molemmilla vakuutetuilla on pariturvassa omat edunsaajansa. Toisen kuollessa pariturvan vakuutussumma maksetaan hänen nimeämälleen edunsaajalle. Jos molemmat vakuutetut menehtyvät samaan aikaan, maksetaan molempien edunsaajille puolet vakuutusmäärästä. Useimmiten pariturvan vakuutetut ovat toistensa edunsaajia.

Henkivakuutuksen edunsaaja

Mikäli et ole erikseen ilmoittanut henkivakuutukselle edunsaajaa, maksetaan kuolemantapauksessa korvaus omaisillesi. Edunsaajaksi voi määritellä kenet tahansa, mutta ilmoitus täytyy tehdä kirjallisesti.

Vakuutuksenottajan ensisijaisia omaisia ovat hänen aviopuolisonsa sekä lapset. Jos kumpaakaan ei ole, maksetaan korvaus vakuutetun vanhemmille. Mikäli vanhemmista molemmat tai toinen ovat kuolleet, omaisiksi luetaan myös vakuutetun sisarukset.

Usein kysytyt kysymykset henkivakuutuksesta

Paljonko henkivakuutus maksaa?

Henkivakuutuksen hinta määräytyy monen eri seikan perusteella. Hinnassa otetaan huomioon valitsemasi korvaussumma, ikäsi sekä terveydentilasi. Henkivakuutusta otettaessa tehdään terveysselvitys, josta käy ilmi mahdolliset perussairautesi. Yleensä henkivakuutus maksaa vuodessa 50-100 euroa. Puolisoiden kannattaa harkita yhteistä pariturvaa, joka tulee kahta vakuutusta edullisemmaksi.

Joutuuko henkivakuutuksen edunsaaja maksamaan veroja?

Kyllä joutuu. Lähiomaiselle maksettava korvaus henkivakuutuksesta on kokonaisuudessaan perintöveron alaista. Voimassaolevan perintöveron voit tarkistaa vero.fi -sivulta. Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, luetaan vakuutusmaksu pääomatuloksi. Pääomatuloista maksetaan vuonna 2020 veroa 30 % aina 30 000 euroon asti ja sitä suuremmista summista 34 %.

Voinko nimetä avopuolisoni edunsaajaksi?

Kyllä voit. Edunsaajaksi voi nimetä kenet tahansa, mutta kannattaa huomata, että avopuolisoa ei ole vakuutetun lähiomainen. Kuolemantapauksen kohdalla avopuolison saamaa korvaussummaa verotetaan pääomatulona.