Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Lainaturvavakuutus

Lainaturvavakuutus

Lainaturva on vakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun esimerkiksi vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai tapaturmaisen pysyvän haitan kohdalla. Lainaturva auttaa siis tilainteissa, joissa lainanmaksaja ei pysty itse maksamaan lainaansa takaisin.

Lainaturvavakuutus on vakuutusyhtiöiden ja pankkien tarjoama vakuutus, jota kutsutaan myös nimellä lainan takaisinmaksuturva ja lainaturva. Lainaturva otetaan yleensä asuntolainaa varten, mutta joskus lainaturvaa tarjotaan myös pikalainoille tai kulutusluotoille.

Mitä hyötyä lainaturvan ottamisesta on?

Lainaturva auttaa lainan takaisinmaksun järjestämisessä silloin, kun itse ei pysty hoitamaan lainanlyhennyksiä. Lainaturvan avulla laina voidaan maksaa joko kokonaan pois tai siitä voi saada lainan maksuerän kokoisia kuukausikorvauksia.

Lainaturva on mahdollista ottaa monilla erilaisilla ehdoilla. Lainaturvan laajuuden voi valita itse – voit valita joko edullisemman ja suppeamman vaihtoehdon tai laajan mutta samalla kalliimman vakuutuksen.

Suppea lainaturva korvaa yleensä vain kuoleman tai tapaturmaisen pysyvän haitan, mutta lainaturva vakuutuksen voi hankkia myös laajana. Tällöin vakuutuksesta maksetaan kulut useammissa tilanteissa.

Laaja lainaturva voi sisältää esimerkiksi:

 • Lainaturvan pysyvän työkyvyttömyyden tai ohimenevän työkyvyttömyyden varalta
 • Työttömyyden varalta
 • Kuoleman varalta
 • Vakavan sairauden kohdalla

Lainaturvan vakuutus ehdot ovat kuitenkin usein monimutkaiset, ja ne voivat jäädä täyttymättä yllättävien asioiden takia. Ehdot on aina syytä lukea erittäin tarkkaan ennen lainaturvan sopimuksen allekirjoittamista.

Vakuutus voidaan mitätöidä ja vakuutuksen korvaus jättää maksamatta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Työttömyyden syy on määräaikainen työsopimus tai kausittainen työttömyys (esim. puutarha-ala tai maatalous)
 • Työttömyyden katsotaan johtuvan hakijasta itsestään, eli hän jää itse työttömäksi
 • Työkyvyttömyyden syy johtuu psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden käytöstä
 • Kuoleman on aiheuttanut sairaus tai vamma, joka ilmenee ennen kuin lainaturva on otettu tai
 • Lainan turvan ottanut henkilö tekee itsemurhan.

Lainaturvavakuutusten sopimussäännöt ja tuoteselosteet ovat täynnä pienellä präntättyjä yksityiskohtia. Ennen vakuutuskorvauksen hakemista kannattaa tarkistaa, että jokainen ehto on varmasti täytetty.

Sääntöpykälistä saattaa löytyä outojakin pykäliä: esimerkiksi Nordean vakuutuksen sopimussääntöihin on kirjattu, että mikäli vakuutuksen ottaja aloittaa tupakoinnin, täytyy siitä ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

Kannattaa myös huomoida, että useimmat lainaturvavakuutukset sisältävät omavastuuosuuden. Tällöin lainaturvasta ei saa korvausta esimerkiksi sairauden ensimmäisen kuukauden ajalta.

Miten paljon lainan takaisinmaksuturva maksaa?

Lainan takaisinmaksuturva on vakuutus, jonka hintahaitari on poikkeuksellisen suuri. Useimmiten lainaturvaa maksetaan kuukausittain, ja summa on jokin tietty prosenttiosuus lainan koosta.

Lainaturvavakuutusten vertailu on poikkeuksellisen haastavaa moniin muihin vakuutuksiin verrattuna. Erot johtuvat vakuutuspakettien kattavuudesta ja vakuutusyhtiöiden ja pankkien omista hinnoitteluperiaatteista.

Mitä kattavampi lainaturva, sitä korkeammat vakuutusmaksut ovat.

Esimerkkejä lainaturvavakuutusten hinnoista:

Osuuspankki: Pariskunnalla on yhteistä lainaa 100 000 euroa, laina-aika 15 vuotta. Molemmat ottavat lainaturvan koko lainalle tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuoleman varalta, ja toinen pariskunnan jäsen lisäksi työttömyyden sekä työkyvyttömyyden varalta. Vakuutusmaksu: 52 euroa kuukaudessa.

Nordea: Yksin asuva sinkku, jolla on lainaa 150 000 euroa. Tässä tapauksessa lainaturvavakuutus työttömyyden varalta on 29, 42 euroa kuukaudessa, vakavan sairauden varalta 9,64 euroa kuukaudessa ja pysyvän työkyvyttömyyden kohdalla (korvaussumma 40 000 euroa) 4,86 euroa kuukaudessa.

Resurs Bank: Resurs Bankin Maksuvakuutus on lainaturvaa vastaava tuote, joka kustantaa lainan ottajalle 9 % lainan kuukausierästä. Minimisumma maksuvakuutukselle on 3 euroa kuukaudessa ja maksimisumma 49 euroa kuukaudessa.

Usein lainaturva otetaan samasta paikasta kuin esimerkiksi asuntolaina. Voit valita silti lainaturvan myös muualta, esimerkiksi vakuutusyhtiöltä.

Ennen lainaturvan ottamista kannattaa eri vaihtoehtoihin perehtyä huolella – vain silloin voit olla varma, että et maksa liikaa tai turhasta. Joskus lainaturvassa maksetaan vakuutuksista, jotka saattavat jo sisältyä vaikkapa työpaikan tai ammattiliiton vakuutukseen.

Lainamaksujen turvan voi hankkia asuntolainan lisäksi myös kulutusluottoihin, autolainaan tai kun halutaan yhdistää lainat yhdeksi suureksi lainaksi. Tällaisten luottojen kohdalla vakuutusmaksut ovat yleensä aina asuntolainaan otettua lainaturvaa suuremmat, sillä kulutusluotolla hankittu tuote tai hyödyke ei välttämättä ole realisoitavissa yllättävien elämän vaikeuksien yllättäessä. Asuntolainan kohdalla riski on pienempi, sillä asunnon voit aina myydä.

Onko lainaturvavakuutus järkevä hankinta?

Lainaturvaa suositellaan usein isoille lainoille ja erityisesti lapsiperheille. Kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita lainaturvavakuutuksen kannattavuudesta, sillä se aiheuttaa myös omalta osaltaan lisää kustannuksia lainaan.

Lainan takaisinmaksuturva on mahdollista ottaa koko laina-ajalle tai esimerkiksi vain sille ajalle, jolloin lainakustannukset ovat suurimmat tai oma työtilanne epävarma. Voit myös ottaa vakuutuksen, joka korvaa vain osan lainaa.

Lainaturvavakuutuksen ehdot on kuitenkin syytä aina lukea erittäin tarkkaan. Joskus liian nopeasti otettu lainaturvavakuutus ei yllättäen korvaakaan esimerkiksi lyhytaikaista työttömäksi jäämistä tai anna turvaa kroonisen sairauden varalta.

Joissain tilanteissa korvaus on mahdollista saada myös muita väyliä pitkin – työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdalla vaikkapa työttömyyskassasta tai tapaturmaisen pysyvän haitan kohdalla tapaturmavakuutuksesta.

Mitä eroa on lainaturvavakuutuksella ja muilla vakuutuksilla, esimerkiksi henkivakuutuksella?

Lainaturva on vakuutus, joka on tarkoitettu nimenomaan lainan takaisinmaksun kattamiseksi vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Lainaturvasta saatava korvaus on siis käytettävä ainoastaan lainan takaisinmaksuun.

Henkivakuutus tai tapaturmavakuutus ovat huomattavasti lainaturvavakuutuksia joustavampia, joten ne voivat olla hyvä vaihtoehto taloudelliseksi suojaksi yllättävissä tilanteissa.

Henkivakuutuksen korvauksen voi esimerkiksi sovittaa asuntolainan kokoon, jolloin se käytännössä toimii lainaturvavakuutuksen tavoin. Henkivakuutuksen korvausta voi myös säätää pienemmäksi lainan takaisinmaksun edetessä, jolloin jäljellä olevat vakuutusmaksut pienenevät.

Lainaturvavakuutus ja verotus

Lainaturvavakuutusta hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös lainaturvasta saadun korvauksen verotukseen. Yleensä kertakorvaukset eivät ole veronalaista tuloa, mutta joistain lainaturvavakuutuksista saadut kuukausikorvaukset (esimerkiksi työkyvyttömyyden kohdalla) saattavat yllättäen olla veronalaista tuloa.

Kuka voi ottaa lainaturvavakuutuksen?

Lainaturvavakuutus on mahdollista hakea monissa eri elämäntilanteissa. Yleensä lainaturva annetaan seuraavilla ehdoilla:

 • Vakuutetun ikä on 18-59 vuotta
 • Hakija on terve (yleensä lainaturvaa hakiessa täytetään terveysselvitys)
 • Lainaturvan hakija on ollut töissä vähintään puoli vuotta ennen kuin lainaturva otetaan
 • Lainaturvan hakijalla ei ole näköpiirissä työttömyyden uhkaa.

Lainanturvan hakemisessa on oltava hyvin tarkkana, sillä pienetkin epäselvyydet tai epärehellisyydet hakemuksessa johtavat lähes aina hankaluuksiin. Jos vakuutuksen hakijalla on vaikkapa vakava sairaus eikä hän kerro siitä hakemuksessa, ei lainaturva korvaa välttämättä mitään.